Clean sheet home-away China League One 2019

Total frequency
POverallHomeAway
Number of teams%Number of teams%Number of teams%
Yes/YesYes/NoNo/YesNo/NoYes/YesYes/NoNo/YesNo/NoYes/YesYes/NoNo/YesNo/NoYes/YesYes/NoNo/YesNo/NoYes/YesYes/NoNo/YesNo/NoYes/YesYes/NoNo/YesNo/No
1739892659128.326.618.826.35940363834.123.120.822.03952295322.530.116.830.6
Frequency by turn
TurnPOverallHomeAway
Number of teams%Number of teams%Number of teams%
Yes/YesYes/NoNo/YesNo/NoYes/YesYes/NoNo/YesNo/NoYes/YesYes/NoNo/YesNo/NoYes/YesYes/NoNo/YesNo/NoYes/YesYes/NoNo/YesNo/NoYes/YesYes/NoNo/YesNo/No
18642437.52512.52542025025025222225252525
28723443.812.518.825502162.502512.52213252512.537.5
41200010000010001000001000100000
3885215031.312.56.3322137.5252512.5530062.537.500
47423528.614.321.435.7222128.628.628.614.3201428.6014.357.1
58542531.32512.531.3321237.52512.5252213252512.537.5
68255412.531.331.325121412.52512.550134012.537.5500
78553331.331.318.818.82411255012.512.5312237.512.52525
88523631.312.518.837.521322512.537.525310437.512.5050
98372418.843.812.52523122537.512.525141212.55012.525
108335518.818.831.331.3312237.512.52525023302537.537.5
118534431.318.82525312237.512.52525222225252525
128370618.843.8037.5320337.525037.50503062.5037.5
1384174256.343.825205125062.512.521232512.52537.5
14843632518.837.518.8323037.52537.50113312.512.537.537.5
158481325506.318.823122537.512.52525012562.5012.5
167355121.435.735.77.1223028.628.642.90132114.342.928.614.3
178544331.3252518.842205025250122312.5252537.5
18846242537.512.525322137.5252512.5140312.550037.5
198642437.52512.525330237.537.5025312237.512.52525
208552431.331.312.5252213252512.537.5331137.537.512.512.5
216221716.716.78.358.3211233.316.716.733.30105016.7083.3
228351718.831.36.343.821142512.512.550140312.550037.5
230000000000000000000000000
210000000000000000000000000

Overall

TeamPYes/YesYes/NoNo/YesNo/No
Number of matches%Number of matches%Number of matches%Number of matches%
Nei Mongol Zhongyou221254.54522.7200.00522.72
Shaanxi Chang'an221150.00522.7229.09418.18
Guizhou Hengfeng21942.85419.04628.5729.52
Xinjiang Tianshan Leopard20840.0015.00420.00735.00
Heilongjiang Lava Spring21733.33419.04733.33314.28
Meizhou Hakka22731.81418.18627.27522.72
Beijing Sport University22627.27627.27731.81313.63
Nantong Zhiyun22627.27731.8100.00940.90
Guangdong Southern Tigers21523.80314.28628.57733.33
Sichuan Longfor22522.72940.9029.09627.27
Zhejiang Greentown22522.72836.36522.72418.18
Shijiazhuang Ever Bright22522.72836.36313.63627.27
Changchun Yatai22418.18836.36522.72522.72
Qingdao Huanghai22418.18940.90313.63627.27
Liaoning22313.63836.36418.18731.81
Shanghai Shenxin2114.76314.28523.801257.14

Home

TeamPYes/YesYes/NoNo/YesNo/No
Number of matches%Number of matches%Number of matches%Number of matches%
Guizhou Hengfeng12866.6600.00325.0018.33
Nei Mongol Zhongyou9666.66111.1100.00222.22
Shaanxi Chang'an11545.45327.2719.09218.18
Xinjiang Tianshan Leopard11545.4519.0919.09436.36
Heilongjiang Lava Spring11545.4500.00654.5400.00
Qingdao Huanghai9444.44222.22222.22111.11
Shijiazhuang Ever Bright10440.00220.00330.00110.00
Meizhou Hakka12433.33325.00433.3318.33
Zhejiang Greentown10330.00330.00220.00220.00
Nantong Zhiyun11327.27436.3600.00436.36
Guangdong Southern Tigers12325.00216.66325.00433.33
Beijing Sport University13323.07323.07538.46215.38
Sichuan Longfor11218.18545.4519.09327.27
Changchun Yatai11218.18436.36218.18327.27
Shanghai Shenxin10110.00110.00330.00550.00
Liaoning10110.00660.0000.00330.00

Away

TeamPYes/YesYes/NoNo/YesNo/No
Number of matches%Number of matches%Number of matches%Number of matches%
Shaanxi Chang'an11654.54218.1819.09218.18
Nei Mongol Zhongyou13646.15430.7600.00323.07
Xinjiang Tianshan Leopard9333.3300.00333.33333.33
Beijing Sport University9333.33333.33222.22111.11
Meizhou Hakka10330.00110.00220.00440.00
Sichuan Longfor11327.27436.3619.09327.27
Nantong Zhiyun11327.27327.2700.00545.45
Guangdong Southern Tigers9222.22111.11333.33333.33
Heilongjiang Lava Spring10220.00440.00110.00330.00
Changchun Yatai11218.18436.36327.27218.18
Zhejiang Greentown12216.66541.66325.00216.66
Liaoning12216.66216.66433.33433.33
Guizhou Hengfeng9111.11444.44333.33111.11
Shijiazhuang Ever Bright1218.33650.0000.00541.66
Shanghai Shenxin1100.00218.18218.18763.63
Qingdao Huanghai1300.00753.8417.69538.46

Overall

TeamPYes/YesYes/NoNo/YesNo/No
Shanghai Shenxin2119150
Liaoning2217091
Zhejiang Greentown2290511
Nantong Zhiyun2281220
Xinjiang Tianshan Leopard2041510
Shaanxi Chang'an223021
Sichuan Longfor223450
Meizhou Hakka223012
Beijing Sport University222301
Guangdong Southern Tigers2121030
Nei Mongol Zhongyou22210220
Qingdao Huanghai221064
Heilongjiang Lava Spring211630
Changchun Yatai220239
Guizhou Hengfeng2104715
Shijiazhuang Ever Bright220481

Home

TeamPYes/YesYes/NoNo/YesNo/No
Shanghai Shenxin108130
Liaoning1080104
Sichuan Longfor114320
Nantong Zhiyun1141110
Zhejiang Greentown103026
Xinjiang Tianshan Leopard1131090
Beijing Sport University133201
Shaanxi Chang'an112410
Meizhou Hakka122014
Guangdong Southern Tigers121620
Nei Mongol Zhongyou91590
Changchun Yatai110135
Guizhou Hengfeng1201259
Qingdao Huanghai90324
Heilongjiang Lava Spring11011111
Shijiazhuang Ever Bright100231

Away

TeamPYes/YesYes/NoNo/YesNo/No
Qingdao Huanghai13130123
Shanghai Shenxin1111031
Liaoning129051
Guizhou Hengfeng98026
Zhejiang Greentown126037
Meizhou Hakka106420
Guangdong Southern Tigers95610
Nantong Zhiyun1141110
Xinjiang Tianshan Leopard92905
Nei Mongol Zhongyou1325130
Shaanxi Chang'an111095
Sichuan Longfor111260
Heilongjiang Lava Spring101250
Shijiazhuang Ever Bright1213120
Changchun Yatai110315
Beijing Sport University90132

Overall

TeamPYes/YesYes/NoNo/YesNo/No
Guizhou Hengfeng214000
Changchun Yatai222000
Shijiazhuang Ever Bright221000
Shaanxi Chang'an220100
Sichuan Longfor220003
Zhejiang Greentown220500
Xinjiang Tianshan Leopard200001
Shanghai Shenxin210001
Qingdao Huanghai220100
Beijing Sport University220010
Heilongjiang Lava Spring210001
Nantong Zhiyun220001
Guangdong Southern Tigers210002
Liaoning220100
Nei Mongol Zhongyou220002
Meizhou Hakka220100

Home

TeamPYes/YesYes/NoNo/YesNo/No
Guizhou Hengfeng125000
Qingdao Huanghai92000
Changchun Yatai111000
Heilongjiang Lava Spring111000
Shijiazhuang Ever Bright101000
Shaanxi Chang'an110001
Sichuan Longfor110002
Zhejiang Greentown100200
Xinjiang Tianshan Leopard110003
Shanghai Shenxin100001
Beijing Sport University130010
Nantong Zhiyun110001
Guangdong Southern Tigers120001
Liaoning100400
Nei Mongol Zhongyou90001
Meizhou Hakka120100

Away

TeamPYes/YesYes/NoNo/YesNo/No
Changchun Yatai111000
Beijing Sport University91000
Shaanxi Chang'an110100
Sichuan Longfor110001
Zhejiang Greentown120300
Xinjiang Tianshan Leopard90020
Shanghai Shenxin110100
Guizhou Hengfeng90200
Qingdao Huanghai130300
Heilongjiang Lava Spring100001
Nantong Zhiyun110001
Shijiazhuang Ever Bright120001
Guangdong Southern Tigers90001
Liaoning120100
Nei Mongol Zhongyou130002
Meizhou Hakka100002

IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+

1x2stats.com - All rights reserved - Terms - Privacy - Contacts